Skip to content

nikki minaj photoshoot

NIKKI MINAJ Latest Photos

Onika Tanya Maraj-Petty, known professionally as Nicki Minaj, is a Trinidadian-born rapper, singer, and songwriter

 405 total views